Regulamin serwisu polskiebudowlane.pl

Definicje

Polskiebudowlane.pl – serwis pozwalający odnaleźć i wprowadzić nazwę, dane lokalizacyjne oraz opis firm z całej Polski, których działalność dotyczy branży budowlanej. Wpisy o firmach są kategoryzowane według zakresu prowadzonej działalności. Portal prowadzony jest przez firmę: paq-studio Adrian Pakulski, ul. Lutyków 27c/5, 75-833 Koszalin, NIP: 6692464404 REGON: 321195587, email: kontakt@paq-studio.com z siedzibą w Koszalinie.

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu polskiebudowlane.pl.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu polskiebudowlane.pl

Polskiebudowlane.pl - serwis znajdujący się pod adresem http://polskiebudowlane.pl wraz z podstronami będącymi jego częścią.

I. Zasady ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu polskiebudowlane.pl Korzystanie przez Użytkowników z portalu polskiebudowlane.pl jest bezpłatne, za wyjątkiem dokonania zgłoszenia i dodania nowego wpisu do katalogu firm, które regulowane są przez wskazaną w regulaminie opłatą.

1.2 Każda firma może posiadać tylko jeden wpis.

1.3 Wszelkie elementy graficzne, kod html/css/java script i zawarte treści są własnością właściciela serwisu polskiebudolwane.pl i objęte są prawem autorskim. Materiały przekazane lub zamieszczone bezpośrednio przez firmę zewnętrzną stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie udostępnionych informacji w serwisie polskiebudowlane.pl w celach innych niż informacyjne jest zabronione. Użycie treści na użytek własny wiąże się z obowiązkiem otrzymania pozwolenia ze strony firmy zewnętrznej lub właściciela serwisu polskiebudowlane.pl.

1.4 Serwis daje możliwość wystawienia przez Użytkowników opinii, wyrażających zdanie na temat jakości produktów i usług świadczących przez firmy umieszczone w katalogu firm. Opinie powinny zawierać wartość merytoryczną i nie mogą być formą ataku, bezpodstawnego zniesławienia oraz naruszenia wizerunku firmy.

1.5 Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów internetowych i odnośników prowadzących do zewnętrznych stron internetowych niebędących częścią serwisu polskiebudowlane.pl. Administrator strony polskiebudowlane.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii naruszających regulamin bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.

1.6 Polskiebudowlane.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zgodnych z regulaminem. W przypadku sporu pomiędzy zainteresowanymi stronami, rozstrzygany jest bez udziału polskiebudowlane.pl.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

2.1 Polskiebudowlane.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.

2.2 Polskiebudowlane.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu Użytkowników.

2.3 W odpowiedzialności polskiebudowalne.pl nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które polskiebudowlane.pl nie ma wpływu.

2.4 Prowadzenie jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na prawidłowe działanie portalu polskiebudowlane.pl jest zabronione. W sytuacji wykrycia takiego Użytkownika, straci on dostęp do swojego konta i zostaną podjęte kroki zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu strony.

III. Warunki korzystania z serwisu

3.1 Polskiebudowlane.pl umożliwia założenie bezpłatnie konta, wykorzystywanie go w sposób właściwy z regulaminem strony. W przypadku wystąpienia problemów związanych z rejestracją, korzystaniem z konta, naruszeniem regulaminu strony , należy skontaktować się z administratorem strony poprzez drogę elektroniczną.

3.2 Założenie konta, zamieszczenie wpisu oraz jakiekolwiek inne działania prowadzone w serwisie polskiebudowlane.pl są równoznaczne z akceptacją regulaminu i podlegają obowiązkowi jego przestrzegania.

IV. Postanowienia końcowe

4.1 Właściciel serwisu polskiebudowlane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości postanowień regulaminu. Użytkownicy posiadający konto w serwisie o zmianach zostaną poinformowani drogą elektroniczną w odstępie czasu czternastu dni przed wprowadzeniem zmian.

4.2 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian opisów dodawanych firm, jeśli te nie są w części zgodne z regulaminem.

4.3 Wniesienie opłaty moderacyjnej nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem zgłoszenia przez administrację.

4.4 Charakterystyka zgłaszanej firmy musi odzwierciedlać jej profil działalności.

4.5 Charakterystyka zgłaszanej strony musi być zgodna z zasadą ortografii, interpunkcji i stylistyką.

4.6 Właściciel katalogu nie odpowiada za materiały zgłaszane przez użytkowników, w tym naruszenie praw autorskich do tekstów.

4.7 Użytkownik korzystający ze strony oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.