Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Budowa domu musi być poprzedzona dopełnieniem odpowiednich formalności. Podstawowa procedura, która może zostać zastosowana w odniesieniu do inwestycji polegającej na wzniesieniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to uzyskanie pozwolenia na budowę. Podstawową... Czytaj dalej

10 października 2023
Artykuł z kategorii: Budowa domu, Projekt domu

Budowa domu musi być poprzedzona dopełnieniem odpowiednich formalności. Podstawowa procedura, która może zostać zastosowana w odniesieniu do inwestycji polegającej na wzniesieniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to uzyskanie pozwolenia na budowę. Podstawową częścią składową dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu. Konieczne do skompletowania są także odpowiednie załączniki.

Mat. prasowe

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musi być opatrzony odpowiednimi załącznikami. Do najważniejszych należą:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu (podstawą do jego sporządzenia jest mapa do celów projektowych) i projekt architektoniczno-budowlany;
  • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z budową;
  • decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku gdy została wydana – jeśli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);
  • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej;
  • wymagane uzgodnienia, pozwolenia i inne potrzebne (zależnie od konkretnego przypadku) dokumenty.

Czy dom zawsze musi być budowany na podstawie pozwolenia?

Dom nie zawsze musi być wznoszony na podstawie pozwolenia na budowę. Inwestycja tego typu może być prowadzona po dokonaniu zgłoszenia robót, jeśli obszar oddziaływania domu będzie mieścił się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Budowa domu na zgłoszenie jest traktowana jako uproszczone podejście. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni na wydanie zezwolenia lub odmowy w formie decyzji. W przypadku zgłoszenia inwestor może rozpocząć pracę po upływie 21 dni od przedstawienia pełnej dokumentacji. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zakres wymaganych dokumentów w obu przypadkach jest analogiczny.

Szczególnym typem procedury stosowanej w odniesieniu do budowy domów mieszkalnych jest realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia robót bez zatrudniania kierownika budowy. Możliwość ta dotyczy budynków służących zaspokojeniu prywatnych potrzeb mieszkaniowych inwestorów. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 m2 na nie więcej niż 2 kondygnacjach. Podobnie jak w przypadku większych domów wykonywanych po zgłoszeniu robót, warunkiem skorzystania z uproszczonej procedury jest zawarcie obszaru oddziaływania domu na działce, na której został on zaprojektowany. Jeśli na budowie nie ma zatrudnionego kierownika, jego odpowiedzialność i obowiązki przejmuje na siebie inwestor.

Oceń ten artykuł

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie 0 ocen

Dodaj komentarz