Jakie specjalistyczne roboty geotechniczne są wykonywane na budowie?

Czym są roboty geotechniczne? W jaki sposób pozwalają poznać i polepszyć jakość gruntu przeznaczonego na budowę? Jakie geotechnicy stosują metody, by zagęścić grunt? Co to są roboty geotechniczne? Geotechnika to... Czytaj dalej

26 listopada 2019
Artykuł z kategorii: Technologie, Technologie budowy

Czym są roboty geotechniczne? W jaki sposób pozwalają poznać i polepszyć jakość gruntu przeznaczonego na budowę? Jakie geotechnicy stosują metody, by zagęścić grunt?

Co to są roboty geotechniczne?

Geotechnika to nauka, której przedmiotem jest badanie właściwości gruntu. Jest to dziedzina bardzo pomocna w budownictwie. Chodzi o to, że nie każdy grunt nadaje się do tego, by przeprowadzać na nim prace budowlane. Roboty geotechniczne to m.in. palowanie fundamentów, zagęszczanie gruntów i wzmacnianie podłoża (www.keller.com.pl), a zatem prace pozwalające poznać jakość gruntu i polepszyć ją w razie potrzeby.

Badanie gruntu

Zanim rozpocznie się budowę, powinno się wykonać badanie gruntu. Pozwala ono sprawdzić, czy jest on odpowiedni, by zrealizować właśnie w tym miejscu zamierzone przedsięwzięcie budowlane. Geotechnicy sprawdzą na przykład, czy nie występuje zagrożenie wodami gruntowymi, czyli czy ich zwierciadło znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Skontrolują czy warunki gruntowe są proste (grunt jest nośny, a jego warstwy ułożone równolegle do powierzchni) czy trudne (warstwy gruntowe nie są ciągłe, poziom wód gruntowych może się podnosić powyżej fundamentów, występują grunty słabonośne, takie jak torfy i mady).

Zgodnie z licencją Pixabay License

Grunt jest badany poprzez sondowanie. Geotechnicy wykonują po kilka odwiertów, sięgających 4-6 m. Ich liczba zależy między innymi od wielkości działki. W ten sposób ustalany jest profil geologiczny. Zdobywa się takie informacje jak liczba warstw gruntu, ich rodzaj, parametry fizyko-mechaniczne, takie jak spoistość i plastyczność, oraz oczywiście obecność i ilość wody na danych głębokościach.

Zagęszczanie gruntu

Jeżeli grunt nie odpowiada potrzebom planowanej budowy, można polepszyć jego jakość. To właśnie kolejny typ prac geotechnicznych – grunt zostaje wzmocniony i zagęszczony. Można to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest metoda wymiany dynamicznej. Przy użyciu koparek czerpakowych lub dźwigów mogących zrzucać z określonej wysokości ubijak o dużej masie w gruncie wybijany jest krater, a następnie wypełniany kruszywem, po czym znowu zrzucany jest ubijak i znów wtłaczany materiał. Operację powtarza się, dopóki nie zostanie uformowana betonowa kolumna.

Wzmacniać grunt można też przez palowanie. W przypadku zastosowania metody pali przemieszczeniowych w gruncie pogrąża się głowicę rozpychającą, zamontowaną na żerdzi wiertniczej umieszczonej na palownicy. W trakcie tej operacji nie odprowadza się urobku, dzięki czemu zostaje dogęszczony grunt otaczający i zwiększa się nośność wzdłuż pobocznicy pala. Żerdź ma centralnie zamontowany przewód, który umożliwia tłoczenie betonu podczas formowania pala.

Można zastosować też pale CFA. Świder ślimakowy jest pogrążany w gruncie z niewielkim odprowadzaniem urobku. Dzięki temu nie występuje rozluźnienie gruntu otaczającego, wyższa jest także nośność wzdłuż pobocznicy pali. W centralnej części świdra znajduje się przewód służący do tłoczenia betonu. Jest on zamknięty podczas pogrążania świdra i otwierany, gdy osiągnie on zamierzoną głębokość. Świder jest powoli podciągany z równoczesnym pompowaniem betonu przez przewód. Metoda ta odznacza się niskim stopniem wibracji i brakiem rozluźnienia gruntu wzdłuż pobocznicy pala, może być więc stosowana również w sąsiedztwie istniejących obiektów.

Autor

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska
Jest doświadczoną redaktorką serwisu budowlanego. Specjalizuję się w tematyce budownictwa i remontów. Dzięki swojej wiedzy i pasji, jest w stanie dostarczać czytelnikom wartościowych i rzetelnych informacji dotyczących tej branży. Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania moich czytelników.
Oceń ten artykuł

Jakie specjalistyczne roboty geotechniczne są wykonywane na budowie?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz