Koncepcja BIM – jej założenia, zakres oraz struktura

Koncepcja modelowania informacji o budynku opiera się na pełnym procesie projektowania, wznoszenia i eksploatowania budynku, wraz z wykorzystywanymi w tych celach technologiami i narzędziami. Założenia docelowe koncepcji BIM Wśród fundamentalnych... Czytaj dalej

23 lutego 2018
Artykuł z kategorii: Nieruchomości

Koncepcja modelowania informacji o budynku opiera się na pełnym procesie projektowania, wznoszenia i eksploatowania budynku, wraz z wykorzystywanymi w tych celach technologiami i narzędziami.

Założenia docelowe koncepcji BIM

  • Wśród fundamentalnych założeń koncepcji modelowania informacji o budynku można wymienić sześć podstawowych aspektów, które podane są poniżej.
  • Model budynku obowiązuje i towarzyszy inwestycji przez cały okres jego życia – od projektu, przez wznoszenie i eksploatację, aż do jego rozbiórki.
  • Zarówno model budynku, jak i jego wizualizacja są interoperacyjne. Oznacza to, że pozostają niezależne od poszczególnego oprogramowania, systemu i programu komputerowego.
  • Informacje zawarte w modelu budynku stanowią rzeczywiste odzwierciedlenie parametrów i cech obiektów. Zarówno model obiektu, jak i rzeczywisty budynek pozostają ze sobą w pełni zgodne i aktualne – każda zmiana dotycząca budynku przedkłada się na zmianę w modelu budynku i odwrotnie.
  • Informacje w postaci danych w modelu budynku mogą być przetwarzane w sposób automatyczny.
  • Model budynku zawiera informacje pozostające w odpowiednio ustalonym zakresie dostępne dla każdego zespołu i poszczególnego uczestnika biorącego udział w procesie inwestycyjnym. Model BIM stanowi obszar współpracy między każdym pracującym nad inwestycją podmiotem.

Zakres i struktura koncepcji BIM

Obecne możliwości technologiczne umożliwiają przechowywanie oraz zarządzanie odpowiednią ilością danych, dzięki którym koncepcja BIM zapewnia pełne odwzorowanie informacji o budynku. Niemniej jednak istnieją pewne ograniczenia, z którymi modele BIM muszą się mierzyć. Należą do nich: problem z dostępnością oraz możliwością przechowywania informacji i danych, a także weryfikacja przydatności wybranych informacji w późniejszym okresie cyklu życia budynku.

BIM

Photo by Charles Forerunner on Unsplash

Specyfikacjami warunkującymi struktury danych modeli BIM są: otwarta specyfikacja IFC (Industry Foundation Class), ISO/PAS 16739 i IFC 2x Edition 3 Technical Corrigendum 1, a także jej następczyni IFC 2x Edition 4 i ostateczna specyfikacja IFC 2×4 ISO 16739. Wymienione specyfikacje stanowią uniwersalne źródło wiedzy o zakresie oraz strukturze danych wedle koncepcji BIM. Dzięki specyfikacjom możliwe jest m.in. pełniejsze klasyfikowanie informacji wedle obszaru tematycznego i struktury danych. Nadrzędnymi jednostkami wedle specyfikacji IFC pozostają obiekty, relacje i właściwości, które parametryzują obiekt budowlany.

Wśród kluczowych wniosków dotyczących rozwoju koncepcji BIM wymienić można dynamiczny rozwój branży budowlanej napędzany poprzez synergiczny rozwój technologii informacyjnych. Zastosowanie narzędzi opartych na koncepcji BIM przynosi większości przedsiębiorstw znaczne korzyści ekonomiczne i wydajnościowe, a także umożliwiają poprawę procesu projektowego i produkcyjnego.

Niemniej jednak wdrażanie koncepcji BIM do firmowych struktur to wieloetapowe i wymagające zadanie. Dlatego też warto skorzystać z wiedzy i umiejętności specjalistów trudniących się realizacją wdrożeń i szkoleń w środowisku BIM. Pełną ofertę szkoleń BIM znajdziesz w tym miejscu.

Autor

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska
Jest doświadczoną redaktorką serwisu budowlanego. Specjalizuję się w tematyce budownictwa i remontów. Dzięki swojej wiedzy i pasji, jest w stanie dostarczać czytelnikom wartościowych i rzetelnych informacji dotyczących tej branży. Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania moich czytelników.
Oceń ten artykuł

Koncepcja BIM – jej założenia, zakres oraz struktura

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz