Różnice między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnymW obecnych czasach chyba już nikt nie wyobraża sobie życia bez oświetlenia elektrycznego. Stąd długie przerwy w dostawie prądu potrafią być bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób, którym odpowiednie oświetlenie niezbędne jest do wykonywania zawodowych obowiązków. Rola sztucznie wytwarzanego światła jest jednak znacznie szersza i wręcz nieoceniona w przypadkach konieczności ewakuacji ludzi. To właśnie dzięki awaryjnemu oświetleniu można jak najszybciej i najbezpieczniej opuścić budynek, w którym pojawiło się zagrożenie dla zdrowia i życia.

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i zapasowe

Oświetlenie awaryjne jest określeniem kilku innych odmian światła, w skład których wchodzą między innymi oświetlenie ewakuacyjne oraz zapasowe. Jest ono stosowane podczas zanikania oświetlenia podstawowego. Z tego też powodu oświetlenie awaryjne musi być zasilane z innego, niezależnego źródła.

Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z pomieszczeń, w których dochodzi do zanikania podstawowego zasilania.

Oświetlenie zapasowe jest z kolei projektowane w celu umożliwienia kontynuowania normalnych czynności w sposób podstawowy, niezmieniony. Jest również wykorzystywane do przerwania przeprowadzanych czynności lub ich zakończenia. W tym przypadku musi spełniać jednak warunek, którym jest działanie przez co najmniej jedną godzinę od chwili zaniku oświetlenia podstawowego.

Gdzie wymagane jest zastosowanie oświetlenia awaryjnego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, budynki oraz ich usytuowanie muszą odpowiadać określonym warunkom technicznym. Zastosowanie zasilania awaryjnego jest konieczne w obiektach, w których krótkotrwała awaria zasilania może odpowiadać za zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, znaczne straty materialne oraz niesie ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska. W takich przypadkach wymaga się zamontowania co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródeł energii elektrycznej oraz zainstalowania w budynku oświetlenia zapasowego i/lub ewakuacyjnego.

Odpowiednie rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego

Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych. Muszą się one znajdować w miejscach pozwalających m. in. na sprawne opuszczenie budynku lub efektywne działanie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa.

Oprawy kierunkowe będące m. in. w ofercie firmy Awex, powinny znajdować się przy każdych drzwiach wyjściowych będących drogą ewakuacyjną oraz na ścianach korytarzy do nich prowadzących. Natomiast oprawy oświetlenia ewakuacyjnego obowiązkowo winny być usytuowane:

  • przy wyjściach i znakach bezpieczeństwa
  • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
  • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy
  • w pobliżu schodów, oświetlając każdy stopień bezpośrednio
  • przy urządzeniach gaśniczych i przyciskach alarmowych
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, zmianach poziomu oraz kierunku

Zastosowanie oświetlenia awaryjnego nie tylko może uratować życie, ale również zapobiega wybuchom paniki w sytuacjach mniej wyjątkowych, takich jak np. chwilowy niedobór zasilania.

Powinieneś przeczytać także:

Oceń ten artykuł

Ocen: Różnice między oświetleniem awaryjnym a ewakuacyjnym

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz