Rozwód i podział majątku. Komu należy się mieszkanie?

Które z zagadnień rozwodowych wychodzi na prowadzenie w kwestii stwarzanych problemów? Niezaprzeczalnie podział majątku, w tym mieszkanie – do kogo należy i dlaczego. Rozstrzygnięcie wymaga poruszenia niejednego zagadnienia. My przedstawiamy... Czytaj dalej

21 marca 2017
Artykuł z kategorii: Nieruchomości

Które z zagadnień rozwodowych wychodzi na prowadzenie w kwestii stwarzanych problemów? Niezaprzeczalnie podział majątku, w tym mieszkanie – do kogo należy i dlaczego. Rozstrzygnięcie wymaga poruszenia niejednego zagadnienia. My przedstawiamy to krótko i rzeczowo.

podział majątku

Fot. Flickr.com CC 2.0 przez SnippyHolloW

Kilka słów o majątkowych stosunkach małżeńskich

margines

Jedna z norm prawnych stabilizujących majątkowe stosunki małżeńskie mówi, że w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami tworzona jest tzw. wspólność majątkowa. To na niej skupimy się w pierwszej kolejności, bo w przypadku rozwodu podziałowi ulegają tylko te segmenty, do których prawo miał każdy z małżonków.

Ogólnie rzecz ujmując – wszystko to, co małżonkowie kupili lub czego dorobili się przez cały czas trwania małżeństwa należy do majątku wspólnego, a więc również do podziału w przypadku rozwodu. Wyjątek pojawia się wyłącznie w momencie zawarcia intercyzy.

Kto ma do tego prawo?

margines

Podstawowe pytanie, które trzeba sobie zadać – do którego rodzaju majątku należy przedmiot sporów. Jeśli mamy do czynienia z majątkiem wspólnym i sąd wyraźnie to określi, mierzona jest wartość przedmiotu rozważań, a następnie dzielona po połowie w stosunku do każdego z małżonków. Od tego momentu każdy z nich dysponuje taką samą częścią udziałów.

Kiedy nieruchomość jest własnością wspólną?

margines

Najczęściej wtedy, kiedy zostaje kupiona przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa za pieniądze pochodzące bezpośrednio z jego dochodów. Dla sądu nie ma znaczenia to, kto zarabiał w tamtym momencie więcej, nawet jeśli mąż zajmował się spłatą kredytu, a żona wychowywaniem dzieci – w oczach prawa przyczyniają się oni w takim samym stopniu do pomnażania majątku małżeństwa i mają do niego takie samo prawo.

Może pojawić się również sytuacja, w której nieruchomość z powierzchownego punktu widzenia należy do majątku wspólnego, ale tak naprawdę zaliczana jest do majątku osobistego. Dlaczego? Dzieje się tak w przypadku, w którym dana nieruchomość została zakupiona za pieniądze osobiste jednego z małżonków, np. ze spadku.

Pomyłki sądu i urzędowe błędy

margines

Pomyłki w urzędach się zdarzają – na to też trzeba zwracać uwagę. Nierzadko pojawia się taka sytuacja, w której w księgach wieczystych widnieje nazwisko tylko jednego z małżonków jako właściciela danej nieruchomości. Rozwiązanie? Druga osoba zmuszona jest do jak najszybszego złożenia wniosku do sądu wieczysto-księgowego o usunięcie, a następnie skorygowanie niepoprawności zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Wyjątki. Z nimi sprawa jest o wiele łatwiejsza

margines

Kiedy mamy do czynienia z intercyzą, rozwiązanie zaistniałego problemu jest znacznie mniej kłopotliwe, bo nieruchomość należy do jednego z małżonków – tego, który w oświadczeniu jest jej jedynym właścicielem. Sąd działa dokładnie tak samo podczas rozstrzygnięcia majątku, który został do dobytku włączony, ale wypracowany jeszcze przed zawarciem aktu małżeństwa oraz spadkiem otrzymanym przez męża lub żonę.

Autor

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska
Jest doświadczoną redaktorką serwisu budowlanego. Specjalizuję się w tematyce budownictwa i remontów. Dzięki swojej wiedzy i pasji, jest w stanie dostarczać czytelnikom wartościowych i rzetelnych informacji dotyczących tej branży. Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania moich czytelników.
Oceń ten artykuł

Rozwód i podział majątku. Komu należy się mieszkanie?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz