Projekt budowlany

Projekt budowlany to specjalny plan budowy budynku przygotowany przez specjalistów w dziedzinie architektury. Projekt ten jest zarówno planem wizualnym budynku, jak i dokumentem, który definiuje parametry techniczne, materiały i metody...

Czytaj dalej

9 maja 2023
Deweloper

Deweloper to osoba fizyczna lub prawna, która zajmuje się inwestowaniem w budowę budynków (domów, bloków mieszkalnych, biurowców itp.) w celu ich późniejszego wynajmu lub sprzedaży.

Czytaj dalej

9 maja 2023
Zameldowanie na pobyt stały

Stałe miejsca zamieszkania danej osoby w określonej miejscowości. Adres podany jako stałe miejsce zamieszkania jest adresem prawnym obywatela. Miejscowość podana, jako stałe miejsce zamieszkania, to miejsce, w którym dana osoba...

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Zameldowanie na pobyt czasowy

Czasowe miejsce zamieszkania osoby, która nie zamierza zmieniać adresu zamieszkania stałego. Zameldowanie na pobyt czasowy jest ważne przez określony czas. Każdy obywatel może mieć w tym samym czasie jedno miejsce...

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Wiata

Miejsce wykorzystywane do przechowywania narzędzi ogrodowych czy drewna. Wiaty zazwyczaj wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i wyposażone w półki, haki i inne funkcje ułatwiające przechowywanie narzędzi.

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Umowa deweloperska

Umowa podpisywana przez dewelopera i nabywcę, na mocy której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Służy to...

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt, który zazwyczaj służy do przechowywania materiałów budowlanych, narzędzi oraz sprzętu używanego przez robotników w codziennych pracach. Po zakończeniu budowy, tymczasowy obiekt budowlany zostaje usuwany z dotychczasowego miejsca położenia.

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Strop

Element konstrukcyjny budynku, który oddziela od siebie piętra. Odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu ciężaru kondygnacji.

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022
Stan surowy zamknięty domu

Miejsce wykorzystywane do przechowywania narzędzi ogrodowych czy drewna.Stan nieruchomości, która ma parapety, drzwi, okna, lecz żadne prace wykończeniowe wewnątrz domu, nie zostały jeszcze zakończone. Na kupno nieruchomości w stanie surowym,...

Czytaj dalej

9 sierpnia 2022