Działka budowlana

Teren, który został wyznaczony pod budowę. Musi spełniać on wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikających m.in. z aktów prawa miejscowego. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, działka musi mieć odpowiednią wielkość i kształt, a celem wyznaczenia gruntów jako działek budowlanych jest wyznaczenie obszarów, na których budowa może być prowadzona bezpiecznie i bez szkody dla środowiska i zdrowia ludzi.

Poprzednia definicja Drenaż
Następna definicja Dzierżawa