Dzierżawa

Termin „dzierżawa” najczęściej odnosi się do gruntów, ale może również dotyczyć innych rodzajów nieruchomości, takich jak np. budynki. W zamian za możliwość użytkowania np. gruntu rolnego, dzierżawca płaci właścicielowi gruntu (wydzierżawiającemu) czynsz. Dzierżawa jest więcej umową, dzięki której osoba nie posiadająca praw do gruntu lub budynku, może z nich korzystać, bez konieczności przenoszenia własności tego prawa lub rzeczy na tę osobę.

Poprzednia definicja Działka budowlana
Następna definicja Elewacja