Nieruchomość

Powierzchnia ziemska, jak również budynki lub inne konstrukcje, będące własnością danej osoby lub podmiotu. Nieruchomość można nabyć na wiele sposób np. poprzez kupno lub dziedziczenie.

Poprzednia definicja Mieszkanie rozkładowe
Następna definicja Okno połaciowe