Prace budowlane

Forma pracy odnosząca się do budowy dróg, budynków, mostów i wielu innych projektów infrastrukturalnych. Prace budowlane można podzielić na budownictwo ciężkie oraz budownictwo lekkie. W obu sektorach zatrudnione są miliony ludzi na całym świecie. Budownictwo ciężkie odnosi się do prac, których realizacja nie może obejść się bez ciężkiego sprzętu budowlanego (np. dźwig, koparka). W budownictwie lekkim używane są zazwyczaj narzędzia ręczne lub małe narzędzie elektryczne.

Poprzednia definicja Piwnica
Następna definicja Rekonstrukcja