Współwłaściciel nieruchomości

Rodzaj wspólnej własności należący do dwóch lub więcej osób. Mają one niepodzielny udział w nieruchomości, co może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą dzielić się ze sobą kosztami i odpowiedzialnością za utrzymanie nieruchomości. Wadą współwłasności są często nieporozumienia między współwłaścicielami. Niejednomyślna zgoda uniemożliwia dokonanie zmian w obrębie nieruchomości.

Poprzednia definicja Wiata
Następna definicja Zameldowanie na pobyt czasowy