Zameldowanie na pobyt czasowy

Czasowe miejsce zamieszkania osoby, która nie zamierza zmieniać adresu zamieszkania stałego. Zameldowanie na pobyt czasowy jest ważne przez określony czas. Każdy obywatel może mieć w tym samym czasie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Poprzednia definicja Współwłaściciel nieruchomości
Następna definicja Zameldowanie na pobyt stały