Zameldowanie na pobyt stały

Stałe miejsca zamieszkania danej osoby w określonej miejscowości. Adres podany jako stałe miejsce zamieszkania jest adresem prawnym obywatela. Miejscowość podana, jako stałe miejsce zamieszkania, to miejsce, w którym dana osoba może głosować w wyborach, odprowadzać podatki i spełniać swoje wszystkie obywatelskie obowiązki.

Poprzednia definicja Zameldowanie na pobyt czasowy
Następna definicja Deweloper