Księga wieczysta

Zbiór dokumentów określający status prawny nieruchomości. Znajdują się w nich informacje o właścicielu nieruchomości, wielkości nieruchomości i granicach gruntu, informacje o ograniczeniach i służebnościach. Rejestr jest ogólnodostępny online. Znając numer księgi wieczystej nieruchomości, możemy sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Księgi wieczyste są ważnym źródłem informacji dla kupujących, sprzedających, wynajmujących i najemców.

Poprzednia definicja Kredyt hipoteczny
Następna definicja Loft