Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Dokument, który kieruje przyszłym rozwojem danego obszaru. To ważne narzędzie umożliwiające kształtowanie środowiska, tak aby odpowiadało one potrzebom mieszkańców. Miejscowe plany zagospodarowania terenu są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sprawie wniosków o pozwolenie na budowę oraz przydziału terenów pod określone rodzaje zabudowy.

Poprzednia definicja Loggia
Następna definicja Mieszkanie rozkładowe