Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie i od czego to zależy?

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane w absolutnie każdym przypadku. Nowelizacja prawa budowlanego sprawiła, że coraz częściej konieczne jest wyłącznie zgłoszenie. Działa to na korzyść tych, którzy możliwie najszybciej... Czytaj dalej

9 listopada 2023
Artykuł z kategorii: Budowa domu, Projekt domu, Remont domu

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane w absolutnie każdym przypadku. Nowelizacja prawa budowlanego sprawiła, że coraz częściej konieczne jest wyłącznie zgłoszenie. Działa to na korzyść tych, którzy możliwie najszybciej chcą rozpocząć realizację inwestycji. Wiele osób zastanawia się, jak zaoszczędzić czas, a także uniknąć skomplikowanych formalności. Jest to możliwe wyłącznie w kilku przypadkach, które przedstawiono poniżej.

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy?

Dokładna lista inwestycji niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę znajduje się w art. 29-31. Art. 29 Ustawy o Prawie Budowlanym. 

Można do nich zaliczyć m.in.:

  1. Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w obrębie działki. Zgłoszenie budowy pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania do 21 dni, co pozwala szybciej rozpocząć prace. Warto wiedzieć, że uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga 65 dni oczekiwania na wydanie wniosku, a także kolejnych 14 dni na uprawomocnienie decyzji.
  2. Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Maksymalny czas użytkowania wynosi 180 dni od dnia rozpoczęcia prac budowlanych. Jest to rozwiązanie korzystne dla tych, którzy wykorzystują konstrukcję taką jak na przykład halę namiotową wyłącznie sezonowo. Istnieje możliwość jej przekształcenia w obiekt o przeznaczeniu stałym, jednak złożenie wniosku o pozwolenie na budowę musi nastąpić w odpowiednim terminie. Więcej na temat tej możliwości można dowiedzieć się na stronie https://www.grupalukasiuk.pl/pl/baza-wiedzy/hala-namiotowa-pozwolenie-czy-zgloszenie/
  3. Wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej. To obiekty przeznaczone do sezonowego wypoczynku. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35 m2. Na każde 500 m2 powierzchni działki przypada tylko jeden budynek.
  4. Wolnostojące budynki gospodarcze, garaże, wiaty, ogrody zimowe, altany, ganki o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m2. Na 500 m2 mogą zostać wzniesione najwyżej dwie wymienione konstrukcje.
  5. Obiekty gospodarcze o przeznaczeniu rolniczym (uzupełniające zabudowę zagrodową na działce siedliskowej). Mowa tutaj o: parterowych budynkach gospodarczej o maksymalnej rozpiętości 4,8 m i powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2, zbiornikach na gnojówkę/gnojowicę o pojemności do 25 m3, płytach do składowania obornika, naziemnych silosach sypkich do 30 m3 i 7 m wysokości, suszarniach kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
  6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności nieprzekraczającej 7,50 m3 na dobę. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
  7. Do 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (usytuowanych w obszarze Natura 2000).
  8. Wybrane obiekty sportowe (bieżnie, korty tenisowe, boiska).
  9. Pomosty o maksymalnej długości 25 m i wysokości 2,5 m od dna akwenu.
  10. Obiekty małej architektury zlokalizowane w miejscach użyteczności publicznej.

Wiosek o zgłoszenie budowy należy złożyć we właściwym Urzędzie Gminy lub Miasta. Dokumentacja powinna zawierać takie informacje, jak rodzaj obiektu, termin rozpoczęcia inwestycji, lokalizacja budowy. Konieczne jest dołączenie uproszczonego projektu, rysunków technicznych (nie dotyczy wszystkich przypadków), oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością. W ciągu 21 dni wydawane jest zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Prace budowlane mogą zostać natychmiast rozpoczęte. 

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Niemal każda większa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 23-31 Prawa Budowlanego). W teorii istnieje możliwość zgłoszenia budowy np. domu jednorodzinnego, jednak warto pamiętać o poważnych ograniczeniach konstrukcyjnych. Ponadto mogą pojawić się zmiany w projekcie, które zmieniają kwalifikację obiektu. Należy mieć świadomość, że samowola budowlana jest surowo karana.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć we właściwym urzędzie. Musi on zawierać m.in.: cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekt zagospodarowania działki/terenu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, wypis z rejestru gruntów, warunki techniczne dostawy mediów. Czas oczekiwania na odpowiedź nie przekracza 65 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja uprawomocnia się dopiero po 14 dniach, co opóźnia start realizacji inwestycji o kolejne dwa tygodnie.

Oceń ten artykuł

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie i od czego to zależy?

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie 0 ocen

Dodaj komentarz