Budowa domu, a rodzaj gruntu

Planowanie budowy domu zwykle rozpoczyna się od poszukiwania dobrej działki. Pod uwagę najczęściej brane jest położenie geograficzne czy komunikacja z infrastrukturą miejską. Kluczowe znaczenie ma jednak rodzaj gruntu, który należy... Czytaj dalej

28 listopada 2019
Artykuł z kategorii: Budowa domu

Planowanie budowy domu zwykle rozpoczyna się od poszukiwania dobrej działki. Pod uwagę najczęściej brane jest położenie geograficzne czy komunikacja z infrastrukturą miejską. Kluczowe znaczenie ma jednak rodzaj gruntu, który należy dokładnie skontrolować. Inwestorzy nierzadko ignorują ten aspekt, co budowa domu pod klucz okazuje się niemożliwa lub zbyt kosztowna.

Układ warstwowy

W Polsce stosunkowo rzadko spotykane jest warstwowe ukształtowanie terenu. Taki grunt składa się z warstw piaszczystej i gliniastej ziemi, przeplatanych przerostami organicznych gleb. Układ warstwowy jest nieprzystosowany do budowy domu ze względów finansowych. Warstwy ziemi składające się na grunt mają różną paro-przepuszczalność. Przeplatane są warstwą nieprzepuszczalnej gliny, co z kolei podnosi koszty wznoszenia fundamentów i robót ziemnych. Projekty domów nie są przystosowane do takich gruntów, przez co budowa często okazuje się praktycznie niewykonalna. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie działek o warstwowym ukształtowaniu terenu.

Grunt organiczny

Mapy geodezyjne mogą wykazać, że podłożem dla działki są luźne piaski próchnicze, namuły, torfy lub inne grunty organiczne. Tego typu ziemie nie nadają się do budowy domu. Wynika to z bardzo negatywnego wpływu zagniwającego materiału biologicznego na jakość materiałów budowlanych. Powstające w gruntach organicznych kwasy mogą przyspieszyć erozję stali i betonu. Nie bez znaczenia pozostaje zbyt niska nośność. Istnieją różne metody wzmacniania i zagęszczania takiej ziemi, jednak wiążą się one z koniecznością poniesienia znacznych kosztów przez inwestora.

beton
Fotografia na licencji CC z pl.wikipedia.org

Niewiele tańszym rozwiązaniem może być całkowita wymiana gruntu organicznego. W takim przypadku konieczne jest wybranie oraz wywiezienie nienośnej warstwy podłoża, a następnie zastąpienie jej lepszym gruntem budowlanym. Nowe podłoże należy zagęścić mechanicznie warstwami o grubości do 20 cm, co trwa nawet kilkanaście tygodni. Innym wyjściem może być budowa domu na żelbetonowych palach.

Podłoże gliniaste lub iłowe

Zakup działki z podłożem złożonym z iłów lub podłożem gliniastym może być dość ryzykowny. Powszechnie występują one w Polsce centralnej. W okresie suszy grunty te są wyjątkowo twarde, a podczas parodniowych opadów ulegają zmianie w błotnistą i gęstą masę. Podłoże gliniaste lub iłowe jest słabo przepuszczalne. Z reguły konieczne jest zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed zamakaniem, np. poprzez wykonanie drenażu opaskowego. Izolacji przeciwwilgociowej wymagają też przyłącza mediów. Na gliniastej ziemi budynki posadowić można poniżej głębokości przemarzania, co wiąże się z wykonywaniem głębokich fundamentów oraz ich dodatkowym zabezpieczaniem.

Grunt jednorodny

Dom pod klucz najlepiej najlepiej wznieść na gruncie jednorodnym, który posiada dobrą przepuszczalność. Takie warunki spełniają podłoża żwirowe, piaskowe czy pospółkowe. Na działce o takich właściwościach nie występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych i gruntowych, a także kłopoty związane z nierównomiernym osiadaniem budynku. Jednorodny grunt może nawet obniżyć koszty budowy, ze względu na brak konieczności stosowania drenażu opaskowego oraz płytkie fundamenty. Media przyłączyć można na różne sposoby i niedrogo. Oszczędzić da się także na robociźnie i materiałach budowlanych.

Mapy geodezyjne

Rodzaj gruntu decyduje o możliwości wzniesienia domu na danej działce, a także definiuje ponoszone nakłady oraz determinuje typ izolacji wodnej i fundamentów. Wpływa również na koszty instalacji przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Aby poznać warunki ziemne i hydrologiczne działki, należy przestudiować jej mapy geodezyjne. Można je zdobyć w wydziałach dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej starostw powiatowych, a także wydziałach geodezji w urzędach miejskich większych aglomeracji z prawami powiatu. Porady na temat budowy domu znajdują się na stronie: https://new-house.com.pl/budowa-domu. New-House oferuje nowoczesne projekty domów, opracowywane specjalnie z myślą o możliwościach oferowanych przez polskie grunty.

Autor

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska
Jest doświadczoną redaktorką serwisu budowlanego. Specjalizuję się w tematyce budownictwa i remontów. Dzięki swojej wiedzy i pasji, jest w stanie dostarczać czytelnikom wartościowych i rzetelnych informacji dotyczących tej branży. Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania moich czytelników.
Oceń ten artykuł

Budowa domu, a rodzaj gruntu

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie ocen

Dodaj komentarz